1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون (2)

 

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

 
مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

عکس های دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون!!

مارهای پیتون یکی از برترین شکارچیان در دنیای خزندگان محسوب می شوند که نه تنها برای اندازه بزرگ خود بلکه به واسطه شکار طعمه هایی بزرگ و غیر معمول شناخته شده هستند.

در این میان، حتی تمساح که خود از جمله شکارچیان برتر در میان خزندگان محسوب می شود ممکن است در برنامه غذایی یک مار پیتون قرار بگیرد. در ادامه عکس های پرتو ایکس از روند گوارش یک تمساح در یک مار پیتون را شاهد هستیم.

روز اول

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

 

از چپ به راست، جمجمه، نیم تنه، اندام و دم تمساح قابل مشاهده هستند که در شکم مار جای گرفته اند.

روز دوم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

شاید به نظر نرسد اتفاق خاصی در حال روی دادن باشد اما در روز دوم، اندازه قلب، روده کوچک، کبد و کلیه های مار از یک سوم تا دو برابر بزرگ می شوند تا به گوارش چنین غذای بسیار بزرگی کمک کنند.

روز سوم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

در روز سوم می توانیم آغاز تجزیه بافت نرم تمساح و گوارش آن را مشاهده کنیم.

روز چهارم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

با افزایش اندازه اندام خود، مارهای پیتون قادر به گوارش سریع وعده های غذایی پیش از فساد آنها هستند. در روز چهارم چیز زیادی از تمساح به جز پوست سخت و اسلکت حیوان بخت برگشته باقی نمانده است.

روز پنجم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

روز ششم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

در روز ششم تقریبا کل تمساح گوارش شده است.

روز هفتم

مراحل دیدنی هضم یک تمساح در شکم مار پیتون

تمساح به طور کامل گوارش شده است. در نتیجه، مارهای پیتون نه تنها می توانند شکارهایی بزرگ‌تر از خود را قورت دهند بلکه قادرند طی هفت روز آن را تجزیه و گوارش کنند.