1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا (2)
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

 
عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

سرانجام پس از تلاش بی وقفه تیم پزشکی دوقلوهای به هم چسبیده با پیچیده ترین شرایط از هم جدا شدند.

به گزارش ایران ناز: پزشکان تگزاس در عملی که پیچیده‌ترین جراحی جداسازی دوقلوها عنوان شده است، توانستند آرزوی “آلیس ماتا” مادر این دو قلوها را برآورده کنند و پس از 26 ساعت دوقلوهای 10ماهه‌اش را از هم جداکنند.

تیمی از پزشکان بیمارستان کودکان تکزاس، موفق شدند که با جراحی‌ای که 26 ساعت به طول انجامید، این دو دختر را از هم جدا کنند. این جراحی به خاطر این که این دو خواهر از ناحیۀ دیوارۀ سینه، شش‌ها، دیافراگم، کبد، روده‌ها و لگن به هم چسبیده بودند، پیچیدگی‌های زیادی داشت.

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا

عکس های دیدنی از جداسازی پیچیده ترین دوقلوهای دنیا