1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس (2)

امتیاز کاربران

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

 
رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

 

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس
 لطفا تا باز شدن كامل عکسها شكیبا باشید.

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

 جیغ کشیدن با وسعت 129 دسیبل

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

قراردادن 15 قاشق و نگهداری انها روی صورت

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

خوردن 36 سوسک در یک دقیقه

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

تایپ 67 کتاب بدون نگاه کردن به صفحه مانیتور

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

سریعترین فرار از داخل یک چمدان بسته 7.04 ثانیه

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

بلند ترین موی سر در دنیا روی سر رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

رکورد دار خوردن شیشه و اهن

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

نواختن ویولن روی دوچرخه به مدت 5 ساعت و 9 دقیقه

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

گویندگی به مدت 124 ساعت بطور زنده

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ! (2)

امتیاز کاربران

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

 
عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!
عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!
 
 
این گزارش تصویری تلخ و تکان دهنده از یک خانواده معتاد ایرانی است که همه اعضای این خانواده از کودک خردسال تا مادربزرگ کهنسال، همه به تریاک معتاد هستند و کشیدن تریاک برای آنان تفریحی همچون نوشیدن چای است!
 
 

به گزارش ایران ناز: نشریه فتوویستورا روز گذشته، گزارشی تلخ و تکان دهنده از یک خانواده معتاد ایرانی را منتشر کرد که همه اعضای این خانواده از کودک خردسال تا مادربزرگ کهنسال، همه به تریاک معتاد هستند و کشیدن تریاک برای آنان تفریحی همچون نوشیدن چای است!

این خانواده که در گرگین دره استان کرمانشاه ساکن هستند و پدرام سالمی از آنان عکاسی کرده است.

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!

عکس های تکان دهنده خانواده معتاد به تریاک از کودک تا مادربزرگ!