1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
نخستین سلاح تهاجمی جهان با قابلیت شلیک زیر آب (2)

نخستین سلاح تهاجمی جهان با قابلیت شلیک زیر آب

سلاح,ویژگیهای سلاحassault rifle,تفنگ ADS

نخستین سلاح تهاجمی جهان با قابلیت شلیک زیر آب
نخستین سلاح تهاجمی (assault rifle) جهان با قابلیت شلیک در زیر آب  در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات امنیتی Interpolitex در مسکو رونمایی و معرفی شد.

سلاح تهاجمی ADS تفنگ خودکاری با قابلیت شلیک 800 گلوله در دقیقه زیر آب است.تفنگ ADS از قابلیت استفاده در خشکی و زیر آب برخوردار است و یک سیستم گازی مخصوص بر روی این تفنگ، امکان شلیک 800 گلوله در دقیقه در زیر آب را امکانپذیر می کند.


حداقل برد این سلاح تهاجمی در روی خشکی 25 متر و در عمق آب حدود پنج متر است.

این سلاح همچنین مجهز به سیستم پرتاب نارنجک است و یک نارنجک VOG-25 در بخش ماشه اضافی تعبیه شده است که ADS را به یک سلاح همه کاره مبدل می کند.