1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس) (2)

 

کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)

 
کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)

چندش آور و حال بهم زدن ترین کباب و غذایی که در این بخش معرفی می شود.  کباب موش در ویتنام در حال گسترش است و مردم این کشور، در فصل پاییز و در پایان برداشت برنج، به شکار موش می پردازند تا گوشت آن را به قیمت 4 تا 5 دلار به برسانند. در این موسم از سال، موش ها از ترس سیلاب ها به عمق لانه های خود پناه می برند.

به گزارش ایران ناز، در منوی غذای رستورانی در دان فونگ، از شهرهای حومه هانوی پایتخت ویتنام، موش از جایگاه ویژه ای قرار دارد و برخی از مشتریان به هوای خوردن دل سیری از کباب این حیوان به این مکان می روند.

کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)

کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)

کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)

کباب چندش آور موش غذای خوشمزه ویتنامی ها (عکس)