1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
تلگرام یک

ا

در کنار هم هستیم تا زندگی کنیم با مردم نه برای مردم.

حضور مان را با لبخند معنا کنیم

قلبهایمان را سراسر از عشق کنیم

کلاممان را لبریز از محبت

 

زندگی من و شما خلق همین زیباییهاست

پس خدایا،:

قرار دلهای بیقرار ما باش

 

ضمن خوش امد به همه دوستان.

قوانین گروه:

1چت  ممنوع

2 مطالب حول محور موصوع فقط لذا از گذاشتن مطالب سیاسی و .متفرقه.....جدا خود داری کنید

3جملات و نوشته ها حاوی انرژی مثبت وتاثیر گذار باشد

4از کلمات و نوشته های دور ازادبیات عفیفانه و محترمانه خود داری شود

5عکس ومتن نوشته ها نکات غیر اخلاقی یا خلاف ادب نداشته باشند

5هدف گروه بودن دوستان در کنار هم بااستفاده از مطالب ودریافت انرژی های مثبت است 

امیدوارم لحظات شاد وپر از ارامشی در کنار هم سپری کنیم

 

 

پاینده و برقرار باشید:هستی