1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

سجادیه

علی نجفی ....
12
 
 

بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست و مرا در برابر دشمنم بی درنگ نصرت نما ، نصرتی که خشم مرا شفا بخشد و داد دلم را از او بستاند .


(دعای 14 بند 5 ترجمه عباس عزیزی )احمدی روشن

 
علی نجفی
 

به نام خدا ، من می خواهم در آینده شهیــد بشوم. برای این که...."


معلم که خنــــده اش گرفته بود ، پریـــد وسط حرف مهدی و گفت : " 

ببین مهدی جان ! موضوع انشا این بود که در آینده می خواهید چه کاره 

بشید. باید درمورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی.

مثلاَ ، پدر خودت چه کاره س......."

آقا اجازهشهیــد شده.....
قرآن

تهیه کننده : علی نجفی

وقتی شما در حال حمل قرآن هستید؛


شیطان دچار درد شدید در سر میشود


و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند.


و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..


و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟

12

 .


 البته یادمان نرود خودمان هم  روزانه تلاوت قرآن داشته باشیم .

صلوات

تهیه کننده : علی نجفی
12
روایت است که اهل بیت  علیهم السلام در ازای شاخه گلی که از طرف کنیزان و غلامان به آنها اهدا می شد آنهارا در راه خدا آزاد می کردند . 
 
 
 
 
 
 


موسی

تهیه کننده : علی نجفی