1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
جملات زیبا و الهام بخش برای زندگی! سری یک

REESهدیه ویژه سامانه آموزشی مهندس رحیمی REES

همیشه نقش های سخت در فیلم ها برای بازیگران بزرگ است ، از خدا گله نکن ، شاید تو بنده ی بزرگ خدایی !!!

آدم ها مثل عکس اند هرچه بزرگتر می شوند ، کیفیت شان می یاد پایین !!!

دیگران را نمی دانم ، خودم در رسیدن به هدفم : پـایدار تا پـای دار مارتین لوتر کینگ

گرفتن آزادی از مردمی که برده بودن را نمی خواهند سخت است ، دادن آزادی به مردمی که برده می خواهند باشند سخت تر است مارتین لوتر کینگ

مدعی خواست که کندد ، ریشه ما                                           غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ما

 

باید دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي کنند   ( فردريش نيچه)

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

چنان باش كه بتواني به هر كس بگويي مثل من رفتار كن

زندگی یک پازل بزرگ است در چیدن قطعات آن دقت فراوان کنید

هرگز از کسی که از من تعریف می کند ، چیزی یاد نگرفتم ( دکتر شریعتی)

باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است ( مهندس رحیمی)

من وقتی برای متفنر بودن از کسانی که از من متنفر هستند ندارم ، وقت خودم را صرف دوست داشتن کسانی می

کنم که مرا دوست دارند کوروش کبیر

انسانهای کوچک راجع به گذشته، انسانهای بزرگ در مورد آینده و انسانهای ضعیف در مورد دیگران صحبت می کنند

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است...!!!

غصه خوردن بر نداشته ها ، هدر دادن داشته هاست.

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند . (اسکار وایلد)