1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
قرآن

تهیه کننده : علی نجفی

وقتی شما در حال حمل قرآن هستید؛


شیطان دچار درد شدید در سر میشود


و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند.


و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..


و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟

12

 .


 البته یادمان نرود خودمان هم  روزانه تلاوت قرآن داشته باشیم .